• Psychosomatika

Psychosomatika

Naším cílem je řešit problémy komplexně. To znamená pokusit se odhalit i příčiny, které ke vzniku zdravotní poruchy vedly. Z pohledu psychosomatické medicíny je zřejmé, že řada onemocnění vzniká působením psychických faktorů na lidský organismus. Psychopatogeneticky na nás působí zvláště psychologický stres, chronické, neřešené konflikty, duševní napětí, nadměrná a termíny zatížená duševní práce, ale také zlost, křivda, strach, nenávist, úzkost, citová deprivace, existenční starosti, frustrace a také špatná schopnost se s těmito psychotraumatizujícími situacemi vyrovnat.

Začátek onemocnění je pak doprovázen nedostatkem spánku a odpočinku a nesprávnou životosprávou. Samostatnou kapitolu v psychosomatické medicíně představují velká či zdánlivě méně významná psychotraumata a nepříjemné zážitky z dětství a dospívání. Často jde o chronické emoce anebo silný akutní stres, mnohdy hluboce uložené v podvědomí.

Nejčastější psychosomatická onemocnění

  • chronické bolesti (hlavy, břicha, zad či kloubů)
  • chronická únava
  • neurologické problémy
  • gynekologické obtíže (např. silný premenstruační syndrom)
  • kožní problémy a ekzémy
  • nespavost
  • bušení srdce, píchání na hrudi, dušnost, brnění končetin a obličeje
  • nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu
  • zažívací obtíže
  • jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

Odborníci tvrdí, že až 70 procent všech tělesných obtíží má na svědomí psychika. Pokud se u člověka vyskytnou tělesné obtíže, duše tím volá o pomoc: trápení, nespokojenost a stres jsou pro organismus natolik zatěžující, že se s ním nedokáže vyrovnat jinak, než že odstartuje nějaký tělesný problém.

Starejte se o svou duši a budete méně nemocní.