• Myoskeletánlí medicína

Myoskeletální medicína

Myoskeletální medicína  se zabývá zjišťováním příčin poruch funkce páteře a kloubů a jejich následnou terapií (léčbou).  Slovo vzniklo jako složenina: myos = sval + skelet = kostra. Svými vyšetřovacími postupy dokáže manuální medicína odhalit v oblasti páteře, kloubů a svalů různé blokády, nepohyblivosti nebo svalové křeče. Následně za použití jemných mobilizačních a manipulačních technik je možno tyto poruchy efektivně odstraňovat.

Cílem je zejména zlepšení držení těla a stabilizace trupu, zlepšení svalové koordinace a rovnováhy těla vedoucí ke snížení bolesti.

Nerovnováha mezi svaly, hledání příčin a terapeutická intervence je podstatou myoskeletální medicíny. Moderní přístupy v myoskeletální medicíně zdůrazňují z anatomického hlediska existenci tzv. trigger points, bolestivých spouštěcích bodů, které souvisejí se vznikem zvýšeného napětí ve svalových vláknech v důsledku přetěžování svalu a které ve „svalových řetězcích“ ovlivňují funkci svalů v celém těle včetně ovlivnění pohyblivosti, ať již v kloubu či páteři. Trigger points jsou citlivá místa v kosterním svalstvu, která charakterizuje jednak akutní spontánní bolest, mohou však být vnímány i v jiných oblastech těla jako tzv. bolest přenesená.